Nowy sprzęt w pracowni digitalizacji

Skanery, drukarki 3D czy hologramy – to tylko część specjalistycznego sprzętu, która dotarła do Regionalnej Pracowni Digitalizacji w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Wszystko po to, aby jeszcze sprawniej, jeszcze lepiej eksplorować kulturalne dziedzictwo transgranicznego obszaru między Elblągiem a Kaliningradem.Przy zaawansowanej cyfryzacji i jeszcze większych planach na przyszłość niezbędne jest systematyczne doposażanie Pracowni. W mijającym roku Regionalna Pracownia Digitalizacji realizowała m.in. cyfryzacje związaną z projektem „Muzea ponad granicami. Etap II”. W projekcie współpracują ze sobą jeszcze dwie instytucje (Muzeum Brama Frydlandzka i Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu). Wszystkie one przygotowują w swoich siedzibach przestrzenie oraz materiały do prezentacji transgranicznego dziedzictwa. - Regionalna Pracownia Digitalizacji aranżuje w Centrum Spotkań Europejskich Światowid powierzchnie do prezentacji cyfrowych wizerunków obiektów muzealnych i architektonicznych. Aktualnie wyposażamy poszczególne strefy. Będzie przestrzeń VR, projekcji cyfrowych i edukacyjna. Sprzęt, który właśnie zakupiliśmy zwiększa potencjał techniczny, możliwości upowszechniania i prezentacji.  Jego wartość to ponad 500 tys. zł – informuje Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu z CSE „Światowid” i kierownik RPD. – To nowe możliwości do prezentacji i promowania kulturowego dziedzictwa. Otwarcie tej przestrzeni zaplanowane jest w II połowie roku 2021.Realizacji kolejnych działań projektowych nie ułatwia sytuacja związana z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Pracownia digitalizacji ma zaplanowaną cyfryzację architektury w Kaliningradzie oraz obiektów muzealnych z zasobów partnera rosyjskiego. Dodać należy, że wszystkim trzem instytucjom zależy również na realizacji filmów pt. „Świadectwa. Powojenni osadnicy”. W przedsięwzięcie to zaangażowane mają być osoby starsze, które zaraz po wojnie osiedliły się w Elblągu lub w Kaliningradzie i podzielą się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu. Filmy mają być częścią wystaw, jakie powstaną w partnerskich muzeach. Co zrozumiałe – ze względu na pandemię, realizacja ww. działań nie jest możliwa.Prace projektowe trwają także w instytucjach partnerskich. Aktualnie elbląscy muzealnicy koncentrują się nad produkcją filmu holograficznego, na potrzeby którego Regionalna Pracownia Digitalizacji wykonała skany 30 projektów ukazujących koncepcje odbudowy powojennego elbląskiego Starego Miasta. Poza tym opracowywane są założenia do rozbudowy wystawy „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii". Natomiast w Muzeum Brama Frydlandzka kontynuowany jest remont związany z przebudową jednego z muzealnych budynków. Po renowacji ma się tam pojawić nowa hala wystawiennicza z holograficznym filmem o powojennym losach Kaliningradu i Elbląga, a także centrum programów edukacyjnych dla dzieci.Wiosną 2021 r. zaplanowana jest digitalizacja architektury na terenie kaliningradzkiego muzeum, która wykonana zostanie przez pracowników Regionalnej Pracowni Digitalizacji z Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu z wykorzystaniem zakupionego właśnie sprzętu.O kolejnych działaniach i efektach będziemy Państwa informować. Zapraszamy jednocześnie do śledzenia postępów realizacji naszego projektu na stronie internetowej oraz na facebooku:www.cyfrowewm.plwww.facebook.com/cyfrowewm

 Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.Fot. RPD

Zobacz również

Zapisz się do newslettera