Pomosty po raz trzeci

W "Światowidzie" realizowana jest trzecia edycja polsko - rosyjskiego projektu edukacyjnego „Pomosty - Europejskie Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej". Młodzież z Polski i Rosji bierze udział w warsztatach dziennikarskich, tanecznych i wokalnych.

Podczas warsztatów z zakresu dziennikarstwa, fotografii, grafiki i obróbki komputerowej młodzi ludzie z Polski i Rosji zapoznają się z zasadami pracy redakcji prasowej. Przygotowany zostanie materiał do wydania pierwszego numeru gazety, która towarzyszyć będzie realizacji programu „Pomosty". W ramach projektu odbywają się także warsztaty taneczne (taniec ludowy, towarzyski i nowoczesny) i wokalne.

- Celem projektu „Pomosty - europejskie spotkania młodzieży artystycznie uzdolnionej" jest rozwój i zacieśnianie współpracy kulturalnej pomiędzy organizacjami z Polski i obwodu kaliningradzkiego poprzez zwiększenie ilości twórczych spotkań artystycznych młodzieży w obszarze transgranicznym - mówi Magdalena Czarnocka z CKiWM „Światowid". - Projekt jest realizowany w formie cyklu warsztatów, konferencji, konkursów i seminariów. Podczas zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów z dziedzin artystycznych i dziennikarzy uczestnicy poszczególnych działań będą mogli sami wypracować wnioski i propozycje dotyczące przyszłej współpracy.

- Pogłębieniem integracji młodzieżowego środowiska artystycznego będą wspólnie realizowane konkursy, przeglądy, wystawy i wydawanie okolicznościowej gazety - dodaje Czarnocka. - Szeroki nacisk położony został na uaktywnienie młodzieżowych środowisk zainteresowanych tematyką dziennikarską, a tym samym uświadomienie młodzieży jak ważną rolę w kreowaniu i promowaniu ich poglądów mają media.

W ramach projektu pod koniec kwietnia odbyły się warsztaty taneczne. Zajęcia prowadził litewski choreograf Giediminas Kavaliauskas.

Jak informowaliśmy 24 czerwca tymczasem odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Jedzie pociąg z daleka...", podczas którego zaprezentują się wyłonieni w trakcie eliminacji soliści, duety i zespoły wokalne z Polski i obwodu kaliningradzkiego.

Projekt „POMOSTY" częściowo finansowany jest przez Unię Europejską - Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

2006-06-13

Zobacz również

Zapisz się do newslettera