Za nami koncert zespołu Pro Musica Antiqua

Za nami koncert zespołu Pro Musica Antiqua w Parafii katedralnej pw. św. Mikołaja w Elblągu . Ideą przewodnią koncertów organizowanych od 1993 r. jest przedstawianie najbardziej wartościowych utworów muzycznych w obiektach zabytkowych: pałacach, zamkach i kościołach regionu. Usłyszeliśmy utwory od baroku do współczesności.
 
Koncert odbył się w ramach programu "Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur", dzięki któremu słuchacze mają okazję zainteresować się wyjątkowym pięknem tych obiektów, często o wysokich walorach historycznych. 8 lipca 2022 roku Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua wystąpił przed elbląską publicznością. Zespół dysponuje bogatym repertuarem, prezentującym muzykę różnych epok. Najchętniej propaguje dzieła mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu.
 
Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Leszek Szarzyński. Skupił on wokół siebie wybitnych artystów. W skład zespołu wchodzą: Leszek Szarzyński – flet, Jerzy Szafrański – obój, obój miłosny, rożek angielski, Monika Dondalska – skrzypce, Paweł Panasiuk – wiolonczela, Agnieszka Panasiuk – fortepian, Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran, Adam Mieczykowski – marimba.
 
W roku 1994 zespół Pro Musica Antiqua otrzymał nagrodę ATVT, w 2006 nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej, a w 2007 roku Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za promocję regionu warmińsko-mazurskiego w świecie.
Koncert Zespołu „Pro Musica Antiqua” został zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich jako zadanie pn.: „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera