Kreatywnie i inspirująco w „Światowidzie”

Po wakacyjnej przerwie wracają zajęcia w ramach Akademii Wzorowej Edukacji – projektu realizowanego przez CSE „Światowid” w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg. Na nowych uczestników w tym stypendystów czekają zajęcia kształcące kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych. Za nami już rok zajęć w ramach Akademii Wzorowej Edukacji.

 

- Cieszę się że elbląska młodzież może odkrywać i realizować swoje pasje i marzenia właśnie u nas w Światowidzie. Ten rok realizacji Akademii Wzorowej Edukacji pokazał nam jak duża jest potrzeba realizacji takich działań wykraczających poza utarte schematy. To odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata a co za tym idzie, ogromne wsparcie edukacyjne i rozwojowe dla młodego pokolenia elblążan – mówi Antoni Czyżyk dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

 

W ramach projektu 1250 uczniów ze wszystkich elbląskich szkól podstawowych bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wsparcie obejmuje również uczniów wybitnie zdolnych, którzy zostaną objęci pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową. Łącznie ze stypendium skorzysta 550 uczniów.

Oprócz zajęć pozaszkolnych, część uczestników projektu bierze udział również w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w elbląskich szkołach zaangażowanych w działania projektowe.

Więcej informacji o projekcie: TUTAJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu Partner: Gmina Miasto Elbląg Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023Wartość projektu: 5 783 368,04 złDofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

Zobacz również

Zapisz się do newslettera