Przyjaciel Dziecka

"Ci, którzy, w życie innych, wnoszą promień słońca, to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie" - słowa autorstwa James'a M. Barrie - są bardzo trafną charakterystyką Teresy Miłoszewskiej, która w grudniu tego roku wyróżniona została przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Odznaką Przyjaciela Dziecka".

- Czuję przede wszystkim satysfakcję - mówi pani Teresa - bo jest to nagroda przyznawana za działania te najbliższe memu sercu, czyli adresowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pani Teresa, jako osoba niezwykle skromną, nie lubi mówić o sobie, najwięcej mówią o niej jej działania. Jest kobietą bardzo twórczą i aktywną, ma na swoim koncie m.in. dziesięciokrotną już organizację Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych i całe mnóstwo innych projektów, ale - jak mówi - nie to jest ważne - istotą są dobre spotkania, na których rodzi się wspaniała, pełna akceptacji i ciepła, rodzinna atmosfera.To z jej inicjatywy młodzi mogą uczestniczyć w zajęciach ceramicznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, fotograficznych i krajoznawczych, w koncertach, spektaklach i wystawach. Integruje młodzież niepełnosprawną i pełnosprawną, walczy ze schematami, pobudza do działań środowisko wolontariuszy. Gratulujemy Pani Teresie tego pięknego wyróżnienia jakim jest "Odznaka Przyjaciela Dziecka" i cieszymy się, że również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci doceniło jej działania.

Autor: em

Zobacz również

Zapisz się do newslettera