Dziękujemy za życzenia!

W minioną sobotę, 10 marca, "Światowid" uroczyście świętował 50 - lecie. Dostaliśmy mnóstwo życzeń, za które w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Dziękujemy:

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu

Kongresowi Kobiet - Danucie Hübner, Henryce Bochniarz, Magdalenie Środzie, Jadwidze Król, Danucie Tchorowskiej

Komendatowi i Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu

Komendantowi i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu

Prezesowi Grupy LOTOS  S.A. Pawłowi Olechnowiczowi

Prezydentowi Miasta Elbląga Grzegorzowi Nowaczykowi

Marszałkowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego Jackowi Protasowi

Dyrektorowi Departamentu Koordynacji i Promocji Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego Radosławowi Zawadzkiemu

Dyrektorowi Biura Regionalnego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Elblągu Jerzemu Wciśle

Dyrektorowi Oddziału ZUS Karinie Podlaszewskiej

Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof dr hab inż Zbigniewowi Walczykowi

Prezesowi Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej Annie Szyszce

Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu Teatru im. Aleksandra Sewruka Mirosławowi Siedlerowi

Dyrekcji i Pracownikom Młodzieżowgo Domu Kultury w Elblągu

Dyrektorowi Browaru w Elblągu Romanowi Korzeniowskiemu

Dyrektorowi i Pracownikom Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Prezesowi Zarządu Firmy Elektromontaż Gdańsk S.A. Edwardowi Lipskiemu

Prezesowi Zarządu ALSTOM Power Sp. z o.o. Jakubowi Radulskiemu

Dyrektorowi Naczelnemu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Bożenie Sielewicz

Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych Hannie Mierzejewskiej

Prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego OPEGIEKA Florianowi Romanowskiemu

Wydawcy i zespołowi redakcyjnego Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl

Prezesowi Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego Teresie Wojcinowicz

Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzejowi Marcinkiewiczowi

Burmistrzowi Pasłęka dr Wiesławowi Śniecikowskiemu

Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej generałowi dywizji Januszowi Bronowiczowi

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Iwonie Radej

Dyrektorowi Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida Jackowi Nowińskiemu

Dyrektorowi, Pracownikom, Nauczycielom i Uczniom Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Dyrektorowi Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Ryszardowi Wodzisławskiemu

 Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Elblągu

Posłowi Witoldowi Gintowt – Dziewałtowskiemu

Spółdzielni Mieszkaniowej Sielanka

Burmistrzowi Młynar Ryszardowi Zającowi

Poseł Elżbiecie Gelert

Zespołowi Szkół Technicznych w Elblągu

Redakcji Elbląskiego Dziennika Internetowego info.elbląg.pl

Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej „Medyk” w Elblągu

Dyrektorowi Galerii El Jarosławowi Denisiukowi

Prezesowi Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Arkadiuszowi Jachimowiczowi

Radzie Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Dyrektorowi Naczelnemu Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego Piotrowi Sułkowskiemu

Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Spółki Giełda Elbląska S. A.  Kazimierzowi Szpajcherowi

Dyrektorowi Hospicjum Elbląskiego Wiesławie Pokropskiej

Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork Krystynie Lewańskiej

Wydawcy i redakcji Elbląskiego Dziennika Internetowego info.elblag.pl

Zarządowi, słuchaczom i Dyrektorowi Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawych Iwonie Orężak

Zobacz również

Zapisz się do newslettera