Zasady współpracy „Światowida" z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/521/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

W ramach przyznanej dotacji przewidziano kwotę 8.000 zł na współorganizację zadań w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”, na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z regionu warmińsko-mazurskiego.

W roku 2017 priorytetowo wspierane będą działania o zasięgu ponadlokalnym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz o zasięgu międzynarodowym.

Wnioski o współorganizację mogą być składane:

a) w terminie podstawowym – do 15 kwietnia 2017 r.

b) w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia 2017 r.

Termin dodatkowy składania wniosków uruchomiony będzie w miarę wolnych środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zasady oraz dokumenty dotyczące aplikowania zawarte są w „Programie współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera