Komunikat Komisji Socjalnej

W wyniku posiedzenia Komisji Socjalnej w dniu 6.11.2017, dotyczącego pomocy finansowej dla osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z ZFŚS w CSE Światowid, w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym (regulamin funduszu świadczeń socjalnych CSE Światowid z dnia 11.09.2012, &9 pkt. 1, podpunkt c), podjęto decyzję o możliwości otrzymania świadczenia finansowego.

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest złożenie wniosku o świadczenie socjalne do dnia 21.11.2017.

Wysokość świadczenia uzależniona będzie od liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Pod uwagę będzie brane również kryterium dochodowe.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera