Akademia +60

Organizator: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Termin realizacji zadania: 1.04 – 30.12.2019

Celem projektu „Akademia+60” jest aktywizacja seniorów w ramach oryginalnych działań edukacyjno-animacyjnych oraz likwidacja barier społecznych poprzez integrację międzypokoleniową. Udział w projekcie inspirować będzie do odkrywania nowych pasji i ich kreatywnego rozwoju. Poszerzy również wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu nowych technologii. Działania są odpowiedzią na potrzeby seniorów zgłaszane podczas naszych dotychczasowych przedsięwzięć. Ich celem jest zapobieganie negatywnym skutkom zakończenia kariery zawodowej – marginalizacji  i wykluczenia społecznego. Na zadanie składają się cykliczne warsztaty artystyczne i edukacyjne realizowane w Elblągu, nawiązujące do tradycji tzw. uniwersytetów ludowych oraz międzypokoleniowe spotkania "Od juniora do seniora". Ponadto w pobliskich miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się warsztaty artystyczne "DIY-zrób to sam". Podsumowaniem projektu będą Targi Seniora.

Projekt skierowany jest głównie do seniorów z Elbląga w odpowiedzi na ich potrzeby zgłaszane podczas badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w ramach projektu "Kultura dla seniora - senior dla kultury" (realizowanego w 2018 r.). Działaniami objęte zostaną również okoliczne miejscowości: Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity, w których realizowane będą spotkania międzypokoleniowe.

Projekt ma za zadanie stymulować kreatywność uczestników, zachęcić seniorów do twórczego wykorzystania czasui przedstawić możliwości spędzania go w atrakcyjnej formie, poprzez udział m.in. w warsztatach artystycznych, warsztatach ruchowych – joga śmiechu. Stworzymy okazję do nauki języka angielskiego oraz rozwijania umiejętności z zakresu wystąpień publicznych czy nowych technologii. Zadania mają na celu także minimalizowanie ryzyka marginalizacji i wykluczenia społecznego seniorów.

 W ramach prowadzonych działań w Elblągu, odbędą się dwa bloki warsztatowe:

1) „Radość tworzenia”: warsztaty filmowe, warsztaty DIY-zrób to sam, warsztaty języka angielskiego z elementami teatru, warsztaty ruchowe "Joga śmiechu"; 2) "Senior w Sieci": zajęcia poruszające problematykę, m.in.: instalowania aplikacji na smartfonie, obsługi internetowego programu graficznego CANVA, media społecznościowe, bankowość internetowa.

Ponadto, dla elbląskich seniorów, wraz z partnerami projektu organizować będziemy spotkania międzypokoleniowe pod nazwą "Od juniora do seniora" (warsztaty krawieckie, warsztaty kulinarne, warsztaty taneczne, warsztaty artystyczne). Celem przedsięwzięcia jest włączenie różnych grup wiekowych w podejmowanie aktywności, których efektem będzie osiągnięcie obopólnych korzyści, jak: wzmocnienie współdziałania, interakcji lub międzypokoleniowej wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń, integracja. W działaniu udział wezmą seniorzy, którzy wykazują szczególną potrzebę uwagi, ponieważ ich dzieci i wnuki mieszkają z dala od nich. W spotkaniach międzypokoleniowych udział wezmą również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których obraz rodziny jest zaburzony. Dzieciństwo powinno wiązać się ze stabilizacją emocjonalną, poczuciem bezpieczeństwa i poszanowaniem potrzeb najmłodszych. To również czas, kiedy dzieci przyswajają sobie pewne normy społeczne i uczą się wchodzić w relacje z innymi osobami. Jednak w rodzinach dysfunkcyjnych próżno szukać tego typu zachowań. Dlatego celem przedsięwzięcia jest rozwijanie kompetencji kulturowych i społecznych uczestników oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

 Naszym celem jest także aktywizacja życia kulturalnego na terenie czterech miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego. Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity - miejsca te łączy problem bezrobocia, starzejącego się i ubogiego społeczeństwa oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym. Istotna jest dla nas współpraca z placówkami oświatowymi, by wykorzystując ich zaplecze doprowadzić do współpracy dwóch pokoleń - młodych i seniorów. Obie te grupy często odczuwają deficyt uwagi, ciepła i wsparcia.

Wzajemna praca twórcza w formie warsztatów artystycznych pod nazwą "ARTEINTEGRACJA" pozwoli przełamać dzielące odbiorców bariery oraz przyczyni się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców.

Targi Seniora zostaną zorganizowane na zakończenie realizacji projektu. Poza prezentacją efektów warsztatów w postaci spektaklu teatralnego w języku angielskim, stoiska artystycznego, performance'u - joga śmiechu oraz filmu powarsztatowego w przestrzeni Targów, przygotowane zostaną stoiska dla przedstawicieli lokalnych firm i instytucji. Ich oferta skierowana będzie do seniorów (porady prawne, zdrowotne, oferta kulturalna, turystyczna itp.). Podczas Targów odbędzie się panel dyskusyjny, pt. „Stop wykluczeniu społecznemu!”. Ponadto na scenie prezentować się będą zespoły folklorystyczne, grupy wokalne, taneczne oraz teatralne, działające przy kołach, klubach i stowarzyszeniach seniorów z regionu. Będzie to doskonała okazja, aby znaleźć miejsce dla rozwijania swoich pasji, a także by poznać nowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja działań projektowych ma prowadzić także do wykreowania pozytywnego wizerunku seniora jako osoby energicznej, pogodnej, żyjącej w zgodzie ze sobą i czerpiącej satysfakcję z twórczej pracy w przyjaznym środowisku. Chcemy też udowodnić, że nasz region to miejsce przyjazne, umożliwiające rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców w każdym wieku.

Realizacja projektu w Elblągu podzielona została na: dwa bloki warsztatowe - "Radość tworzenia" (warsztaty artystyczne) i "Senior w sieci " (warsztaty edukacyjne), cykl spotkań międzypokoleniowych "Od juniora do seniora”. W regionie natomiast w czterech miejscowościach: Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity, odbędą się warsztaty artystyczne "Arteintegracja”.  Podsumowaniem działań będą zorganizowane w CSE "Światowid" w Elblągu, Targi Seniora.

1. BLOK WARSZTATOWY „RADOŚĆ TWORZENIA”

„Radość tworzenia” to cykl zajęć artystycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Warsztaty obejmą zagadnienia teoretyczne i szereg działań praktycznych, umiejętnie łączących edukację z twórczością. Zajęcia skierowane są głównie do seniorów z Elbląga i odbywać się będą cyklicznie w okresie od września do grudnia 2019 r. Będą to: zajęcia filmowe, zajęcia DIY zrób to sam, zajęcia języka angielskiego z elementami teatru, zajęcia ruchowe "Joga śmiechu".

a) WARSZTATY FILMOWE (raz w tygodniu, łącznie 20 h)

Jesień życia to idealny czas na poświęcenie się realizacji swoich pasji i marzeń. Jedną z takich pasji może być film. Wielokrotnie przecież zdarzają się w życiu chwile, które pragnęlibyśmy zarejestrować. Mowa choćby o ciekawej wycieczce, czy fascynującej zabawie wnuków. Uczestnicy projektu pod okiem profesjonalistów zgłębiać będą elementy sztuki i wiedzy filmowej. Seniorzy sami opracują scenariusz filmu, który pokaże różne sposoby spędzania czasu na emeryturze. Poznają tajniki filmowania, wezmą udział w ćwiczeniach z montażu filmowego. Uczestniczyć będą w zajęciach z emisji głosu, zgłębią tajemnice pracy przed i z kamerą. Efekty ich pracy w postaci powarsztatowego krótkiego filmu, zaprezentowane zostaną w trakcie Targów Seniora. Będzie to wprowadzeniem do dyskusji na temat wykluczenia społecznego seniorów oraz ich automotywacji.

b) WARSZTATY DIY-ZRÓB TO SAM (raz w tygodniu, łącznie 20 h)

DIY (Do It Yourself) czyli: zrób to sam, to coraz bardziej popularna metoda tworzenia ozdób i przedmiotów użytkowych. Własnoręcznie wykonany przez seniora prezent czy dekoracja do mieszkania z pewnością będzie cieszył dłużej, niż zakup z sieciówki. Biorąc pod uwagę niewielkie zasoby finansowe osób przebywających na emeryturach, idealnym rozwiązaniem będzie stworzenie im możliwości wykonania, np. naturalnych środków czystości, świecznika czy biżuterii z drucika i koralików. Działania te pokażą uczestnikom, że aby stworzyć coś kreatywnego, nie potrzeba "grubego portfela". Ponadto to świetna okazja, by rozwinąć lub poznać nowe pasje. Warsztaty DIY-zrób to sam będą także dobrym pretekstem do wyjścia z domu, spędzenia go w twórczej atmosferze oraz możliwością poznania ciekawych osób. Efekty zajęć zaprezentowane zostaną podczas Targów Seniora, gdzie na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku chętni uczestnicy warsztatów pokazywać będą, jak z prostych produktów przygotować, np. sól do kąpieli.

c) WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI TEATRU (raz w tygodniu, łącznie 20 h)

W starszym wieku mogą zacząć pojawiać się pierwsze problemy z pamięcią, kiedy często zapominamy o wielu rzeczach, a nawet czynnościach. Istnieje wiele różnych metod i technik ćwiczenia mózgu, pod względem zapamiętywania, jednak nic tak nie pomaga, jak nauka języków obcych, które bardzo dobrze wpływają na pamięć. Nauka języka angielskiego pomaga w ćwiczeniu pamięci poprzez poznawaniei utrwalanie nowych słówek, których można uczyć się na wiele sposobów. Naszą propozycją dla seniorów są zajęcia w formie eksperymentu artystycznego, którego efektem końcowym będzie spektakl teatralny w języku angielskim. Przygotowania do spektaklu będą prowadzone w nowatorski sposób. Uczestnicy m.in. sami opracują kilka scenek sytuacyjnych z ich życia codziennego, np. spotkanie z obcokrajowcem w tramwaju. Ten sposób przyswajania wiedzy będzie seniorom bliższy i pomoże w odnalezieniu się w podobnej sytuacji w przyszłości. Warsztaty zostały stworzone także z myślą o seniorach, którzy mają trudności ze spontanicznymi działaniami, ekspresją uczuć oraz do osób pragnących spróbować swoich sił na scenie. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawowe techniki aktorskie, związane z improwizacją. Zgłębią metody pracy z ciałem i skutecznego wyrażania emocji. Podsumowaniem warsztatów będzie spektakl w języku angielskim, zaprezentowany w trakcie grudniowych Targów Seniora.

d) WARSZTATY JOGI ŚMIECHU (raz w tygodniu, łącznie 20 h)

Joga śmiechu to unikalna metoda gimnastyczna jak i również ścieżka rozwoju osobistego, którą proponujemy osobom po 60. Roku życia. To ćwiczenia, które prowadzą do spontanicznego radosnego śmiechu – podobnego jaki występuje naturalnie u dzieci. Mimo lekkiej formy, metoda ta ma wiele poziomów i zastosowań. Wykonywane przez uczestników regularne ćwiczenia, wpłyną na ich  lekkiej formy, metoda ta ma wiele poziomów i zastosowań. Wykonywane przez uczestników regularne ćwiczenia, wpłyną na ich system energetyczny, m.in pogłębią oddech, dzięki czemu będą przeciwdziałać wielu chorobom (wynikającym np. ze stresu, czy niskiej odporności) oraz dadzą uczucie szczęścia i radości, co u seniorów, którzy zakończyli ścieżkę kariery i nie mogą się z tym pogodzić jest rzadkie. Ponadto dla seniorów warsztaty będą atrakcyjną alternatywą spędzania wolnego czasu, grupową zabawą i powrotem do tego co najlepsze w młodości. Dla chorujących będzie okazją, by wzmocnić odporność, złagodzić ból emocjonalny, który automatycznie ludzie dokładają do bólu fizycznego i za sprawą śmiechu zacząć doceniać życie i piękno każdej chwili, otworzyć się na bardziej optymistyczne spojrzenie. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie naszego partnera - Stowarzyszeniu "Babska Wyspa - Strefa Pozytywnej Energii". Efekty warsztatów Jogi śmiechu zaprezentowane zostaną podczas performance'u w trakcie Targów Seniora.

 2. BLOK WARSZTATOWY "SENIOR W SIECI" (łącznie 15 h)

Mając na uwadze fakt, iż coraz więcej wiadomości przekazywanych jest za pomocą nowych technologii (smartfon, komputer, Internet), wychodzimy na przeciw potrzebom seniorów z propozycją warsztatów z nowych technologii. Warsztaty pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Zajęcia obejmą naukę m.in.: obsługi smartfona, instalowania aplikacji na smartfonie, wyszukiwania informacji w Internecie czy korzystania z internetowego programu graficznego CANVA. Warsztatowicze uczestniczyć będą w redagowaniu podstrony internetowej projektu.

 3. CYKL SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH "OD JUNIORA DO SENIORA" (od maja do grudnia, łącznie 8 h). Spotkania międzypokoleniowe będą ukierunkowane na aktywizację oraz integrację dwóch grup społecznych - seniorów i dzieci. CSE „Światowid” wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”, Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych "Fantazja", działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”, Stowarzyszeniem "Babska Wyspa – Strefa Pozytywnej Energii"oraz "Akademią Rękodzieła" stworzą przestrzeń do rozwijania pasji dla dobra młodego pokolenia. W ramach spotkań (od maja do grudnia) seniorzy wspólnie między innymi z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (dzieci korzystające ze świetlicy popołudniowej działającej przy SP1 oraz dzieci z OSW nr 2 w Elblągu) uczestniczyć będą w warsztatach kulinarnych (pieczenie i ozdabianie ciasteczek), krawieckich (szycie poduszek i zabawek), DIY (rękodzieło) czy w zajęciach tańca intuicyjnego. Spotkania będą miały walor terapeutyczny zarówno dla seniorów, jak i najmłodszych. Z jednej strony pozwolą starszemu pokoleniu na podzielenie się swoimi pasjami bądź doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu zapewni poczucie bycia potrzebnym i ważnym, z drugiej udział w zajęciach pomoże dzieciom, których obraz rodziny jest zaburzony, kształtowanie świadomość obopólnej nauki, wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniem osób młodych i starszych, kształtowanie pozytywnych i otwartych relacji, wzajemnej integracji, solidarności międzypokoleniowej.

4. WARSZTATY ARTYSTYCZNE "ARTEINTEGRACJA" (jednorazowo, łącznie 12 h)

Celem projektu jest również aktywizacja życia kulturalnego oraz integracja międzypokoleniowa w wybranych czterech pobliskich wsiach województwa warmińsko – mazurskiego: Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity. Miejsca te łączy problem bezrobocia, starzejącego się i ubogiego społeczeństwa oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy wsi, byli niegdyś zwartą społecznością, niemal rodziną, dziś podobnie, jak w mieście żyją tam obcy sobie ludzie. Założeniem prowadzonych tam działań jest zintegrowanie społeczności, szczególnie dzieci i osób starszych, które bywają pozbawione uwagi, ciepła, osamotnione. Celem warsztatów będzie stworzenie przestrzeni, która będzie zalążkiem do wspólnego działania, okazją do nawiązania więzi, przełamania stereotypów  w postrzeganiu siebie nawzajem. Nawiązując współpracę ze Szkołą Podstawową w Rogajnach, Szkołą Podstawową w Słobitach, Szkołą Podstawową w Milejewie oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową  i Odziałem Przedszkolnym w Suchaczu stworzymy centrum aktywności twórczej i integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Na terenie placówek odbędą się jednorazowe zajęcia w formie warsztatów DIY - zrób to sam (3 h). Uczestnicy w ramach zajęć stworzą "las w słoiku", który będzie symbolem ich bliskości z naturą. Wykorzystają do tego materiały znalezione na polanach,  w ogrodach czy w pobliskich lasach. Wzajemna praca twórcza pozwoli przełamać dzielące odbiorców bariery. Ponadto wzmocni we wszystkich naszych uczestnikach wiarę we własne możliwości, pomoże im rozwinąć zdolności twórcze, a w przypadku dzieci dodatkowo przyczyni się do poprawy wyników w szkole.

5. TARGI SENIORA

Targi Seniora zostaną zorganizowane na zakończenie realizacji projektu (grudzień). Poza prezentacją efektów warsztatów (stoisko artystyczne, performance - joga śmiechu, spektakl teatralny w języku angielskim, film powarsztatowy) w przestrzeni Targów przygotowane zostaną stoiska dla przedstawicieli lokalnych firm i instytucji, których oferta skierowana jest do seniorów (porady prawne, zdrowotne, oferta kulturalna, turystyczna itp.). Każdy z wystawców będzie miał również okazję do zaprezentowania działalności swojej firmy w formie krótkiej rozmowy z osobą prowadzącą. Będzie to doskonała okazja, aby znaleźć miejsce dla rozwijania swoich pasji, a także by poznać nowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Podczas Targów odbędzie się panel dyskusyjny, pt. „Stop wykluczeniu społecznemu!” z udziałem psychogeriantologa, chętnymi uczestnikami projektu, pełnomocnikiem prezydenta Elbląga ds. seniorów. Ponadto na scenie prezentować się będą również zespoły folklorystyczne, grupy wokalne, taneczne czy teatralne, działające przy kołach, klubach i stowarzyszeniach seniorów z regionu. Wstęp na targi będzie nieodpłatny.

Partnerzy projektu Akademia +60:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg" Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie Stowarzyszenie Jantar   Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu Stowarzyszenie Babska Wyspa - Strefa Pozytywnej Energii w Elblągu Akademia Rękodzieła w Elblągu     Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Fantazja" przy SM "Zakrzewo" w Elblągu

Partnerzy medialni projektu Akademia +60:  Truso TV, Portal Kulturalny Warmii i Mazur e-Światowid.pl, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, elblag.net, Dziennik Elbląski, strona internetowa miesięcznika Elblog.pl, Kultura Dostępna, strona internetowa miesięcznika "Razem z Tobą", portal Młody Elbląg,portal Bogaty Elbląg, Nasze Miasto Elbląg

Dofinansowanie: Projekt Akademia+60 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

WARSZTATY "ARTEINTEGRACJA":

20 maja, odbyły się pierwsze warsztaty pod nazwą "Arteintegracja" realizowane w ramach projektu "Akademia +60". Gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie.

Dzieci wykonywały naturalne mydła, którymi obdarują swoje mamy z okazji zbliżającego się Święta Matki. Wykorzystały do tego, m.in. płynną glicerynę, suszone kwiaty, płatki owsiane i olejki eteryczne. Jednak największą atrakcją dla uczestników było tworzenie lasu w szkle. Zarówno mali, jak i duzi z wielką starannością układali bluszcz czy mech. Nie zabrakło ozdób, typu: kamyki, drewniane serduszka, jutowy sznurek, a wszystko po to, by upiększyć projekt. 

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Seniorzy i młodzież spotkali się, 27 maja, aby wspólnie wykonać las w słoiku i naturalne mydełka. Sprzyjały im w tym warsztaty pod nazwą "Arteintegracja". Zajęcia odbyły się w miejscowości Słobity.

Wspólne działanie to dobra okazja, żeby poznać się bliżej, niekoniecznie przez pryzmat wzajemnych stereotypów. Dlatego, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" realizuje, w ramach projektu "Akademia +60", warsztaty międzypokoleniowe typu "zrób to sam". Uczestnikami spotkania byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach. Towarzyszyli im dziadkowie i rodzice.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

W sobotę, 1 czerwca, przy okazji święta wszystkich dzieci spotkali się seniorzy, dorośli i najmłodsi, żeby wspólnie stworzyć własne leśne mikroświaty. Były to międzypokoleniowe warsztaty „Arteintegracja”, które w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu realizujemy w ramach projektu "Akademia +60".

Zajęcia odbyły się w Suchaczu. Uczestnicy, prócz lasów w szkle, wykonywali naturalne mydełka i ozdabiali płucienne torby. Dziękujemy za współpracę Niepublicznej Szkole Podstawowej i Oddziałowi Przedszkolnemu im. Kaprów Polskich w Suchaczu.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Naturalne mydełka i las w słoiku integrowały we wtorek (17 września) seniorów z przedstawicielami młodszych pokoleń. Wspólna twórcza praca okazała się strzałem w dziesiątkę.

To były warsztaty Arteintegracja, które odbyły się w ramach projektu Akademia +60 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

CYKL SPOTKAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH "OD JUNIORA DO SENIORA":

Warsztaty krawieckie

W pracowni Akademii Rękodzieła, 21 maja, odbyły się warsztaty krawieckie, pod hasłem "Od juniora do seniora". Organizatorem było Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, które realizuje projekt "Akademia +60".

Uczestnicy dwóch spotkań zamienili się w mistrzów krawiectwa i pod czujnym okiem instrutorki wyczarowali urocze przytulanki. Radości było co nie miara, gdy spod igły wyszły kolorowe króliczki. Każdy mały i duży uczestnik zajęć postanowił zabrać maskotkę do domu.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

 

Warsztaty kulinarne

We współpracy ze Stowarzyszeniem Incjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg" w Elblągu zorganizowaliśmy międzypokoleniowe warsztaty kulinarne dla seniorów oraz dzieci ze świetlicy popołudniowej, działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 (7 i 28 października 2019). Idea warsztatów zrodziła się z pragnienia podkreślenia wagi roli, jaką w naszym życiu odgrywają osoby starsze oraz pokazanie dzieciom, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych, nawiązać z nimi kontakt i nauczyć się od nich czegoś ciekawego. Celem samych warsztatów było przełożenie tej idei na praktyczne umiejętności – wyposażenie dzieci w unikalną wiedzę, jaką Babcie i Dziadkowie zwykle przekazują swoim wnukom, w tym przypadku przepisy na m.in. ciasteczka, pierogi, zdrowe pasty, sałatkę z makaronem.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Warsztaty tańca intuicyjnego

Taniec intuicyjny jest formą pracy z ciałem i artetarapii. W tańcu intuicyjnym nie ma kroków, układów, choreografii – liczy się autentyczny ruch naszego ciała, który wyraża naszą osobowość. Dlatego ten rodzaj warsztatów został przeprowadzony dla seniorów oraz dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu (8 i 9 października).

Ten prosty, niezaplanowany taniec, którego nikt nie oceniał, okazał się dla uczestników świetną formą pracy z ciałem, "rozplątaniem" emocjonalnych więzi i blokady w ciałach. Nie liczył się wiek, płeć ani nawet kondycja fizyczna.

Warsztaty odbyły się w siedzibie partnera projektu - Stowarzyszeniu "Babska Wyspa - Strefa pozytywnej energii".

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Warsztaty artystyczne

We wtorek, 5 listopada, w Środowiskowym Domu Samopomocy "Lazarus" odbyło się międzypokoleniowe spotkanie artystyczne pn. "Od juniora do seniora". Warsztaty malarskie zorganizowało Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu przy pomocy Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Fantazja".

W ramach projektu "Akademia +60" spotkali się seniorzy, niepełnosprawni oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14, by wspólnie spędzić czas i oddać się twórczej pracy. Najpierw na kartkach papieru przygotowywali projekty, by przenieść je na sklejkę. Szcice uzupełniano klejem na ciepło. Kolejnym etapem były farby. Wówczas sala wypełniła się kolorami, a prace artystów nabierały kształtów. W efekcie powstały niezwykłe obrazy.

Spotkanie miało walor terapeutyczny zarówno dla seniorów, jak i najmłodszych. Z jednej strony zapewniły starszemu pokoleniu poczucie bycia potrzebnym i ważnym, z drugiej udział w zajęciach pomógł dzieciom kształtować świadomość obopólnej nauki oraz pozytywnych i otwartych relacji, wzajemnej integracji, a także solidarności międzypokoleniowej.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

 

Ruszają zapisy na warsztaty w ramach projektu „Akademia +60”

Już od września w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpoczną się bezpłatne warsztaty dla seniorów, realizowane w ramach projektu „Akademia +60”. W projekcie przewidziane są zajęcia filmowe, artystyczne, języka angielskiego, jogi śmiechu oraz warsztaty z zakresu nowych technologii. Zainteresowani seniorzy już teraz mogą zgłaszać chęć udziału w poszczególnych warsztatach.  

- Raz w tygodniu, pod okiem profesjonalistów, seniorzy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach tematycznych – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – W ramach bloku zatytułowanego „Radość tworzenia” odbywać się będą zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania artystyczne. Doświadczeni mentorzy z pewnością zainspirują uczestników do podjęcia wielu nowych działań.

Zajęcia filmowe będą polegały na zgłębianiu elementów sztuki i wiedzy filmowej. Uczestnicy opracują scenariusz krótkiego filmu, który pokaże różne sposoby spędzania czasu na emeryturze. Seniorzy poznają tajniki filmowania, wezmą udział w ćwiczeniach z montażu filmowego, zgłębią tajemnice pracy przed i z kamerą. Efektem ich pracy będzie krótki film.

Kolejną propozycją z projektu „Akademia +60” będą warsztaty „DIY - zrób to sam”. – To coraz bardziej popularna metoda tworzenia ozdób i przedmiotów użytkowych. Własnoręcznie wykonany prezent czy dekoracja do mieszkania z pewnością będzie cieszył dłużej – przekonują autorzy projektu. – Ponadto jest to świetna okazja, by rozwinąć lub poznać nowe pasje. Warsztaty „DIY - zrób to sam” będą również dobrym pretekstem do wyjścia z domu, do spędzenia go w twórczej atmosferze oraz okazją do poznania ciekawych osób.

Z kolei warsztaty języka angielskiego z elementami teatru to propozycja w formie eksperymentu artystycznego, którego efektem końcowym będzie spektakl teatralny w języku angielskim. Przygotowania do spektaklu będą prowadzone w nowatorski sposób. W trakcie zajęć seniorzy, prócz nauki języka obcego, będą poznawać podstawowe techniki aktorskie związane z improwizacją. Zgłębią metody pracy z ciałem i skutecznego wyrażania emocji.

Nietypową propozycją dla uczestników projektu „Akademia +60” będzie z kolei joga śmiechu. - Joga śmiechu to nie tylko unikalna metoda gimnastyczna. Jest to również ścieżka rozwoju osobistego. To ćwiczenia, które prowadzą do spontanicznego radosnego śmiechu – informują organizatorzy. - Mimo lekkiej formy, metoda ta ma wiele poziomów i zastosowań. Wykonywane przez seniorów regularne ćwiczenia wpłyną na system energetyczny, pogłębią oddech, dzięki czemu będą przeciwdziałać wielu chorobom wynikającym np. ze stresu, czy niskiej odporności. Dadzą też uczucie szczęścia i radości. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Babska Wyspa – Strefa Pozytywnej Energii”.

Drugi blok warsztatowy, zatytułowany „Senior w sieci”, wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych i proponuje warsztaty z zakresu nowych technologii.  Zajęcia obejmą naukę obsługi smartfona, instalowania aplikacji na smartfonie, wyszukiwania informacji w Internecie czy korzystania z internetowego programu graficznego CANVA.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Szczegółowe informacje oraz zapisy: Dagmara Behrendt-Nowicka, telefon: 55 611 20 59 lub 605 636 670, e-mail: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl.

BLOK "RADOŚĆ TWORZENIA":

Warsztaty jogi śmiechu 

W ramach projektu "Akademia +60", 3 września, rozpoczęliśmy realizację warsztatów pod nazwą "Joga śmiechu". To właśnie śmiech ma za zadanie „uzdrowić” umysł i ciało uczestników. Dzięki regularnym ćwiczeniom seniorzy zwiększą swoją odporność, dodatkowo poprawią dotlenienie organizmu, wykonując pogłębione wdechy i dłuższe wydechy. Już po pierwszych zajęciach uczestniczki poczuły dopływ energii oraz pobudzenie do działania.

Warsztaty odbywają się w siedzibie, Stowarzyszenia Babska Wyspa - Strefa Pozytywnej Energii, partnera projektu.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Warsztaty DIY - zrób to sam

Udział w pierwszych warsztatach DIY - zrób to sam, odbywających się w ramach projektu Akademia +60, dał seniorkom możliwość poznania techniki decoupage. Uczestniczki, 9 września, ozdabiały szkatułki.

Taka szkatułka posłuży do przechowywania, m.in. łańcuszków, kolczyków czy pierścionków. Może być również doskonałym prezentem dla bliskiej osoby. Decyzja należy do naszych dzielnych "artystek", które odważyły się wyjść z domu i skorzystać z oferty CSE "Światowid" w Elblągu.

Na kolejne warsztaty zapraszamy 16 września o godz. 13:00. Więcej szczegółów i zapisy: 55 611 20 59.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Podczas warsztatów DIY - zrób to sam (16.09.) uczestniczki, poznały techniki tkackie, narzędzia oraz niezbędne materiały do wytworzenia gobelinu. Każda z nich wykonała małą formę tkacką, mianowicie podkładkę pod kubek. Zajęcia realizowano w ramach projektu pn. "Akademia +60".

Co więcej, podczas spotkania seniorki przyjrzały się jakie dzieła tworzono na przestrzeni wieków oraz jak techniki tkackie można wykorzystywać współcześnie.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Seniorki w poniedziałek, 23 września, tworząc podstawowe formy z filcu, wykorzystały je do stworzenia lekkiej, kolorowej i oryginalnej biżuterii. Warsztaty okazały się strzałem w dziesiątkę. Uczestniczki nie tylko opanowały umiejętność filcowania, ale również spędziły popołudnie w przyjemnej atmosferze.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

CSE "Światowid" w Elblągu zaprosił na warsztaty typu "zrób to sam" osoby, które chciały stać się specjalistami od splotów. Zajęcia tworzenia makramy, czyli starożytnej metody wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów lub szydełka odbyły się 30 września.

Z kilku metrów zwykłej linki bawełnianej uczestniczki wyczarowały oryginalne, botaniczne ozdoby na ścianę.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

W trakcie warsztatów pn. Malowanie nićmi (07.10.2019) przenieśliśmy się do czasów, w których ręczne zdobienie tkanin było sztuką, a malowanie za pomocą igły i nici – prawdziwym majstersztykiem!

Uczestniczki poznały sekrety techniki haftowania. Wcieliły się w rolę artystów i stworzyły dzieła przy użyciu tamborków, igieł, tkanin oraz kolorowych nici. Dawna i już trochę zapomniana sztuka haftu była doskonałą lekcją cierpliwości rozwijającą zdolności manualne.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Szklane przedmioty dekorowane techniką decoupage wyglądają wyjątkowo efektownie. Przekonały się o tym seniorki, uczestniczące w warsztatach DIY - zrób to sam (14.10.2019).

Uczestniczki warsztatów pn. Decoupage na szkle, realizowanych w ramach projektu "Akademia +60", ze zwykłych świeczników wyczarowały prawdziwe cudeńka.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Seniorki podczas warsztatów DIY - zrób to sam, wykorzystując małe akrylowe płytki, 21 października ozdabiały ramki na zdjęcia techniką mozaiki. Mozaika doskonale sprawdza się w sztuce użytkowej. Dzięki swojej cierpliwości i staranności uczestniczki zabrały do domów piękne prace.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

W poniedziałek, 28 października, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" zaprosiło seniorów na warsztaty tworzenia naturalnych detegentów. Zajęcia realizowano w ramach projektu pn. "Akademia +60".

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak zadbać o własne zdrowie, zaoszczędzić pieniądze i wspomóc środowisko. Przygotowali m.in. proszek do zmywarki, uniwersalne mleczko do czyszczenia, mydło i wiele innych. Każdy zabrał swój eko zestaw chemii do domu.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Jak okazało się, 4 listopada, kobiety również lubią majsterkować. W ramach projektu „Akademia+60”, odbyły się warsztaty „DIY - zrób to sam”, podczas których uczestnicy tworzyli tablice manipulacyjne.

CSE „Światowid” w Elblągu wychodząc na przeciw potrzebom mężczyzn, którzy chcieliby zaprojektować i wykonać nietypowy przedmiot, zorganizowało zajęcia typu "zrób to sam". Jednak spotkanie zdominowały kobiety, które jak się okazało posiadają cechy oraz umiejętności tzw. "złotych rączek". W efekcie powstały tablice manipulacyjno-sensoryczne, które ucieszą nie jednego malucha.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Rozgrzewające serca świąteczną radością – takie właśnie są kartki z okazji Bożego Narodzenia, a szczególnie takie wykonane własnoręcznie. Dlatego 18 listopada w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na warsztaty DIY - zrób to sam ze scrapbooking'u przybyło wielu chętnych seniorów.

Uczestnicy wykonali kartki inspirowane zimą i nadchodzącą Gwiazdką. Warsztaty realizowano w ramach projektu pn. "Akademia +60".

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Stroiki świąteczne to najpopularniejsza z bożonarodzeniowych ozdób. Zawarta jest w nich pewna magia, a największa tkwi w tych robionych samodzielnie. Przekonali się o tym uczestnicy, którzy przyszli do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych.

Zajęcia odbyły się w pracowni plastycznej, 25 listopada. Wstęp oraz wszelkie materiały były bezpłatne. Warsztaty realizowano w ramach projektu Akademia +60.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Warsztaty filmowe

W ramach projektu "Akademia +60", 11 września w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, odbyły się warsztaty filmowe.

Uczestników od razu rzucono na głęboką wodę. Prócz autoprezentacji najtrudniejszym zadaniem okazało się utrzymanie, przez pięć minut, kontaktu wzrokowego z osobą siedzącą naprzeciwko. Ćwiczenie miało nie tylko charakter integrujący, ale było także wprowadzeniem do sztuki dziennikarskiej przydatnej szczególnie podczas prowadzenia wywiadów.

Seniorzy wcielili się w rolę redaktorów, próbując "wycisnąć" jak najwięcej informacji od prowadzących na temat specyfiki ich pracy. Wszystko po to, by nabyć podstawowe umiejętności do stworzenia krótkiego filmu, który swoją premierę będzie miał podczas grudniowych Targów Seniora.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Warsztaty języka angielskiego z elementami teatru

W czwartek, 12 września, w "Światowidzie" usłyszeć można było pierwsze nieśmiałe rozmowy seniorów w języku angielskim. Wszystko za sprawą warsztatów języka angielskiego z elementami teatru.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu "Akademia +60". Uczestnicy na zakończenie spotkań przygotują inscenizację z życia codziennego seniora. Jej prezentacja nastąpi w trakcie Targów Seniora, 10 grudnia.

 Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Cykl warsztatów "Senior w sieci"

W sobotę, 19 października, rozpoczął się cykl spotkań pod nazwą "Senior w sieci". Warsztaty mają przybliżyć seniorom wiedzę na temat nowych technologii i poszerzyć ich umiejętności w zakresie korzystania ze smartfonów, z komputerów oraz Internetu.

Warsztatowicze uczestniczyć będą w redagowaniu podstrony internetowej projektu "Akademia +60", w ramach którego odbywają się zajęcia.

Kolejne spotkania 26 października i 9 listopada.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Targi Seniora - Teraz My!

We wtorek, 10 grudnia, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbyły się Targi Seniora, stanowiące podsumowanie projektu „Akademia+60”. Była to okazja do zaprezentowania efektów warsztatów dla seniorów, organizowanych w Światowidzie od września do grudnia tego roku.

Targi Seniora rozpoczęły się od spektaklu teatralnego w języku angielskim – przygotowali go uczestnicy warsztatów języka angielskiego z elementami teatru. Z kolei seniorzy uczęszczający na warsztaty filmowe zaprezentowali film, który wspólnie nagrywali podczas zajęć. Na scenie zaprezentowali się także uczestnicy warsztatów jogi śmiechu, przygotowując na tę okazję specjalny performance. Na scenie można było również podziwiać występy regionalnych zespołów i grup wokalnych.

Podczas Targów odbył się również panel dyskusyjny, pt. „Stop wykluczeniu społecznemu!” z udziałem przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. seniorów oraz uczstniczki projektu Akademia +60. Wnioski płynące z dyskusji dotyczyły m.in. kierunków rozwoju polityki senioralnej. Zdaniem ekspertów, w przyszłości należy zadbać o większą integrację międzypokoleniową oraz o zmianę sposobu postrzegania seniorów przez młodsze pokolenia, a media powinny w większym stopniu pomagać w propagowaniu ofert dla seniorów.

Podczas Targów można było również samodzielnie przygotować bożonarodzeniową kartkę w technice scrapbookingu, wykorzystywanej także do ozdabiania albumów fotograficznych. 

Seniorzy mieli również możliwość  skorzystania z nieodpłatnego badania słuchu.

Ponadto, przez cały czas trwania imprezy, seniorzy mogli zasięgnąć informacji oraz uzyskać różnorodne porady, ponieważ w Targach wzięli udział również przedstawiciele elbląskich instytucji i urzędów: Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krajowej Administracji Skarbowej. Porad udzielał również Miejski Rzecznik Praw Konsumentów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zaprezentował również film z okazji jubileuszu 85-lecia działalności instytucji. Film przybliżył historię oraz profile działalności ZUS-u.

Targi Seniora odbyły się w ramach projektu „Akademia+60”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Galeria zdjęć

Więcej zdjęć

Podsumowanie projektu "Akademia +60"

„Akademia +60” to projekt realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od 1 kwietnia do 30 grudnia 2019 r. Jego realizacja możliwa była dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury. Celem projektu była aktywizacja osób starszych w ramach oryginalnych działań edukacyjno-animacyjnych oraz likwidacja barier społecznych poprzez integrację międzypokoleniową.

Projekt skierowany był głównie do seniorów z Elbląga w odpowiedzi na ich potrzeby zgłaszane podczas badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w ramach projektu „Kultura dla seniora - senior dla kultury”, realizowanego w 2018 r., ale działaniami objęto również kilka okolicznych miejscowości: Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity.

Z myślą o grupie odbiorców 60+, ale także o dzieciach i młodzieży, zorganizowany został cykl spotkań międzypokoleniowych „Od juniora do seniora” i warsztaty artystyczne pod nazwą „Arteintegracja”. W ramach spotkań międzypokoleniowych „Od juniora do seniora” w Elblągu odbyły się warsztaty krawieckie, kulinarne, tańca intuicyjnego oraz warsztaty artystyczne. - Idea międzypokoleniowych  warsztatów zrodziła się z pragnienia podkreślenia wagi roli, jaką w naszym życiu odgrywają osoby starsze oraz pokazanie dzieciom, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych, nawiązać z nimi kontakt i nauczyć się od nich czegoś ciekawego – mówią realizatorzy projektu „Akademia +60”. Z kolei warsztaty „Arteintegracja” odbyły się w czterech miejscowościach regionu: Rogajnach, Suchaczu, Milejewie i Słobitach. Uczestnicy tych warsztatów wykonywali naturalne mydła oraz lasy w słoiku. Wspólna praca twórcza dwóch pokoleń - młodych i osób starszych - sprzyjała przełamywaniu barier, przyczyniając się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców w poszczególnych miejscowościach.

Kolejnym działaniem projektowym były, organizowane w CSE „Światowid” od września do grudnia 2019, warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty te podzielono na dwa bloki. Pierwszy z nich to blok warsztatów artystycznych pn. „Radość tworzenia”, w ramach którego odbyły się warsztaty filmowe, warsztaty DIY-zrób to sam, warsztaty języka angielskiego z elementami teatru, a także warsztaty ruchowe „Joga śmiechu”. Drugi blok pn. „Senior w Sieci” objął warsztaty edukacyjne, w ramach którego zorganizowano zajęcia poruszające problematykę taką jak instalowanie aplikacji na smartfonie, obsługa internetowego programu graficznego CANVA, media społecznościowe, bankowość internetowa.

W grudniu 2019 r. odbyły się Targi Seniora, które stanowiły podsumowanie całego projektu i były okazją do zaprezentowania efektów warsztatów dla seniorów – i tak uczestnicy warsztatów języka angielskiego z elementami teatru przygotowali spektakl teatralny w języku angielskim, uczęszczający na warsztaty filmowe zaprezentowali film, który wspólnie nagrywali podczas zajęć, a uczestnicy warsztatów jogi śmiechu przygotowali specjalny performance. Podczas Targów odbyły się prelekcje oraz panel dyskusyjny „Stop wykluczeniu społecznemu!”. Można było również samodzielnie przygotować bożonarodzeniową kartkę w technice scrapbookingu,  a oprócz tego skorzystać z nieodpłatnego badania słuchu i zapoznać się z ofertą elbląskich firm: Hotelu Elbląg i EL-COMP. Ponadto, przez cały czas trwania imprezy, można było zasięgnąć informacji oraz uzyskać różnorodne porady, ponieważ w Targach wzięli udział również przedstawiciele elbląskich instytucji i urzędów. Wydarzenie uświetniły występy regionalnych zespołów folklorystycznych i grup wokalnych.

Partnerzy projektu Akademia +60: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach, Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie, Stowarzyszenie „Jantar”, Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu, Stowarzyszenie „Babska Wyspa - Strefa Pozytywnej Energii” w Elblągu, Akademia Rękodzieła w Elblągu, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Fantazja” przy SM „Zakrzewo” w Elblągu.

Projekt Akademia+60 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Galeria zdjęć 

 

Zapisz się do newslettera