Portal społecznościowy 2012

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" jest beneficjentem projektu Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego, na którego realizację otrzymał dofinansowanie w wysokości: 

dotacja samorządowa - 239 676, 89 zł, dofinansowanie EFRR - 1 358 169,03 zł.

Wartość całkowita projektu: 1 611 802,94 zł Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”  Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”  Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013   O projekcie

Intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz szybkie powiększenie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie, którymi będą zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata kultury i turystyki z Warmii i Mazur – to główny cel realizacji projektu.  Projekt przewiduje utworzenie dziedzinowego portalu związanego z działalnością CSE "Światowid", a umożliwiającego zaktywizowanie społeczności internetowych do czynnego uczestnictwa w kreowaniu treści.

Istniejący od kilku lat Portal Kulturalny Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl otrzyma nową szatę graficzną i nowe funkcjonalności, a  miejscem spotkań jego czytelników będzie portal społecznościowy – w tym celu wykupiliśmy domenę o nazwie eKulturalni.pl.  Po rozbudowie na tych stronach znaleźć mają się elementy stricte informacyjne lub prezentujące dane, takie jak: artykuły, nagrania audio, nagrania video, kalendarz imprez, kursy, relacje kącików tematycznych, mapy, galerie 3D, galerie zdjęć archiwalnych, galerie nagrań audio i video archiwalnych. Także użytkownicy będą mogli kreować swoje konta – będą mogli m.in. dodawać nagrania audio, video, zapowiedzi i relacje z imprez, a także dodawać wpisy w kącikach zainteresowań.

Portal eKulturalni.pl będzie miejscem w sieci dla osób interesujących się szeroko pojętą kulturą od sztuki poprzez turystykę po kulinaria. To strona zarówno dla twórców, instytucji kultury jak i jej odbiorców.

Dla użytkowników sieci wykorzystujących przeglądarki z urządzeń mobilnych przewidziano w projekcie budowę specjalnej wersji strony wykorzystującej materiały o pomniejszonej jakości i rozmiarze. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie wbudowanie modułu czytania treści.

Redakcja w interakcji z użytkownikami

Treści podstawowe tworzone będą przez pracowników CSE "Światowid". Część modułów umożliwiających tworzenie własnych treści zostanie udostępniona dla użytkowników Internetu. Przyjęto założenie, że nie będzie to w pełni otwarta społeczność. Oczekuje się, że treści wnoszone na portal będą kreowane wyłącznie przez użytkowników, którzy utworzą konto i zarejestrują się w portalu. Każdy zalogowany użytkownik będzie musiał przejść autoryzację, co spowoduje brak anonimowości użytkownika, który dostanie dostęp do współtworzenia informacji i umieszczania materiałów na portalu. 

Telewizja samorządowa

Jednym w efektów będzie również wykreowanie internetowej telewizji regionalnej o charakterze samorządowym. Nadawane w niej będą między innymi wiadomości kulturalne, ogłoszenia, komunikaty i audycje tematyczne np. audycja „Kultura w Centrum” z zapowiedziami wydarzeń organizowanych przez samorządową instytucję kultury czy  „Kilka minut dla regionu” – audycja z gościem dotycząca działalności Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Co? GDZIE? Kiedy?

Obecny portal zostanie rozbudowany o dedykowaną platformę GIS (ang. geographical information system). Użytkownicy otrzymają do dyspozycji narzędzia umożliwiające tworzenie map tematycznych oraz lokalizowanie wydarzeń kulturalnych w oparciu o tło mapowe. Ciekawą funkcjonalnością będzie zintegrowanie kalendarza imprez kulturalnych z mapą. Użytkownicy będą mogli wyszukać interesujące ich imprezy w określonej lokalizacji z poziomu mapy.

Będą też mogli korzystać z map tematycznych, poznać za ich pomocą informacje o miejscowościach, instytuckich czy zabytkach regionu. Turyści dowiedzą się, gdzie w regionie Warmii i Mazur znajdą miejsca kultu, pole bitew czy skarby archeologii, gdzie pisali znani pisarze, gdzie warto zjeść, a w którym miejscu spędzić wypoczynek aktywnie. Znajdą tu szlaki rowerowe czy kajakowe oraz inne mapy tematyczne, które będą też mogli tworzyć członkowie społeczności eKulturalnych.

Rezerwacja przez Internet

Kolejną funkcjonalnością w przebudowywanym portalu będą dwa moduły umożliwiające realizację transakcji z użytkownikami. Pierwszym z nich będzie moduł internetowej rezerwacji. W swojej działalności CSE "Światowid" umożliwia nie tylko rezerwację biletów ale również sal na konkretne terminy. Drugim będzie moduł płatności internetowych. Moduły transakcyjne rezerwacji i sprzedaży biletów połączone będą z kalendarzem imprez.

Dla niedowidzących

Koleją istotną zmianą będzie wprowadzenie wersji portalu dla osób niedowidzących.  W tym celu zostanie opracowany tryb pracy wyświetlający stronę powiększoną, z większymi i wyraźnymi czcionkami. Będzie również wprowadzony internetowy lektor - syntezator mowy, który czytać będzie treści portalu wskazane przez osoby niedowidzące. Obok symbolu rosyjskiej wersji językowej, zawierającej archiwalne materiały portalu eŚwiatowid,  zostanie zamieszczona specjalna ikona umożliwiająca przełączenie strony w tryb pracy z wyraźnymi i powiększonymi elementami oraz włączająca lektora. 

Serwis w komórce

Coraz większą część użytkowników surfuje w Internecie posługując się telefonami komórkowymi, dla których istotnym parametrem jest stosunkowa nieduża prędkość i koszty transmisji danych. Z tego względu nastąpi uruchomienie uproszczonej wersji portalu WAP / Lite (od ang. wireless application protocol, lite od ang. lekka). Będzie to strona prezentująca przetworzone treści informacyjne przygotowane do szybkiego przesyłania w sieciach bezprzewodowych o nie dużym przesyle danych (np. filmy i zdjęcia o zmniejszonej jakości i rozmiarze). Strona z aktualnościami, kalendarz imprez, lista atrakcji turystycznych, informacje teleadresowe, przetworzone materiały audio i video zostaną zbudowane z przeznaczeniem dla użytkowników urządzeń mobilnych.

e-urząd

Na skutek realizacji projektu nastąpi również wdrożenie oprogramowania klasy e-urząd do internetowej  obsługi interesantów. Dzięki niemu użytkownicy uzyskają możliwość przesyłania wniosków i pism oraz uzyskiwania informacji o stanie ich realizacji w sposób zdalny.

Nauka przez Internet

Kolejnym efektem będzie wykorzystanie modułów e-learningu umożliwiających kreowanie instruktarzy, lekcji i kursów, tak by móc dzielić się swoją wiedzą z innymi. 

 

 

 

 

„Warmia  i  Mazury  regionem  zjednoczonej  Europy”   - zobacz:

http://europa.eu/index_pl.htmhttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Etapy realizacji:

Zasady udzielania zamówień publicznych

Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na inwestora zastępczego

Przetarg nieograniczony na wykonawcę społecznościowego portalu kulturalnego

Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe na promocję - ulotki promocyjne

Zapytanie ofertowe na promocję - zakup gadżetów reklamowych

Zapytanie ofertowe na promocję - reklama w mediach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - gadżety reklamowe

Zapisz się do newslettera