PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.4.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.4.2018).

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa oraz załączniki do załącznika B-6 i B-7 do pobrania   TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1: Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (nr. NP.261.4.2018). Informacja o unieważnieniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A1 - Formularz oferta

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 1 do załącznika nr A1 - oferta kryteria

  pobierz
 • xls

  Załącznik nr A2 - Formularz cenowy

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotu

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr A7 - Wykaz robót

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A8 - Wykaz osób

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr A9 - Oświadczenie

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr A10 - Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr B7 - Zbiorcze informacje

  pobierz
 • pdf

  Informacja z sesji otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Informacja o unieważnieniu postępowania

  pobierz

Zapisz się do newslettera