PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO („AKADEMIA SUKCESU”) - NP.261.1.2019

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu” (postępowanie nr NP.261.1.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.02-28-0005/18-00 dla Projektu „Akademia sukcesu” nr RPWM.02.02.02-28-0005/18.

UWAGA 1 (26.08.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 22.08.2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (1) 22.08.2019).

UWAGA 2 (28.08.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 27.08.2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (2) 27.08.2019).

UWAGA 3 (28.08.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 28.08.2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (3) 28.08.2019).

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2A - Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2B - Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 7 - Formularz OFERTA

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8 - Formularz cenowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 - Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (1) 22.08.2019

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (2) 27.08.2019

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (3) 28.08.2019

  pobierz
 • pdf

  Informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 Pzp)

  pobierz
 • pdf

  Informacja o unieważnieniu postępowania

  pobierz

Zapisz się do newslettera