PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO („AKADEMIA SUKCESU”) - NP.261.2.2019

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu” (postępowanie nr NP.261.2.2019).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.02-28-0005/18-00 dla Projektu „Akademia sukcesu” nr RPWM.02.02.02-28-0005/18.

UWAGA 1 (24.09.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2019 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (1 i 2) 23.09.2019).

UWAGA 2 (24.09.2019)

Zamawiający informuje, że w dniu 24.09.2019 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (3) 24.09.2019).

UWAGA 3 (25.09.2019) – ZMIANA SIWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w dniu 25.09.2019 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i udziela na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania – Pytania do SIWZ (4) 25.09.2019).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą SIWZ przedłuża termin składania ofert do 30.09.2019 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP) w zakresie przedłużenia terminu składania ofert dostępne jest w plikach do pobrania.

Informacja o zmianie SIWZ z dnia 25.09.2019 r. dostępna jest w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2A - Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 2B - Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 7 - Formularz OFERTA

  pobierz
 • doc

  Załącznik nr 8 - Formularz cenowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 - Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (1 i 2) 23.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (3) 24.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Pytania do SIWZ (4) 25.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianie SIWZ 25.09.2019

  pobierz
 • pdf

  Informacja z otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  pobierz

Zapisz się do newslettera