Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"  (postępowanie nr NP.261.6.2020).Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.Zadanie współfinansowane jest  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Pliki do pobrania

 • pdf

  ogłoszenie o zamówieniu w BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 2A - oświadczenie - warunki udziału w postępowaniu

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 2B - oświadczenie - przesłanki wykluczenia

  pobierz
 • docx

  załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • docx

  załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  załącznik nr 6 - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 7 - Oferta

  pobierz
 • doc

  załącznik nr 8 - Formularz cenowy

  pobierz
 • pdf

  załącznik nr 9 - Wzór umowy

  pobierz

Zapisz się do newslettera