Zasady współpracy CSE „Światowid” z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Na podstawie Uchwały XIII/298/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu otrzymało dotację podmiotową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w wysokości 30.000 zł.

W związku z powyższym dokonano następującego podziału środków:

- 25.000 zł na współorganizację zadań na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018”.

W roku 2016 priorytetowo wspierane będą działania o zasięgu ponadlokalnym, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Wnioski o współorganizację mogą być składane:

a) w terminie podstawowym – do 15 kwietnia 2016 r.

b) w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia 2016 r.

Termin dodatkowy składania wniosków uruchomiony będzie w miarę wolnych środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zasady oraz dokumenty dotyczące aplikowania dostępne są w załącznikach do tego artykułu.

- 5.000 zł na organizację szkoleń, warsztatów realizowanych przez CSE „Światowid” w Elblągu dla liderów NGO, animatorów społecznych oraz  fundowanie nagród w konkursach współorganizowanych przez CSE – zadania o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Program współpracy z NGO; aneks do zarządzenia Dyrektora CSE

  pobierz
 • pdf

  Program współpracy z NGO

  pobierz
 • doc

  Zasady współpracy

  pobierz
 • doc

  Wniosek zał. 1

  pobierz
 • doc

  Wniosek kosztorys zał. 1a

  pobierz
 • pdf

  Umowa zał. 2

  pobierz
 • doc

  Sprawozdanie zał. 3

  pobierz

Zobacz również

Zapisz się do newslettera