Twórcza Terapia 2013

  

luty - grudzień 2013

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do grup marginalizowanych. Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób sprawnych są niezwykle istotne w procesie integracji  i rehabilitacji społecznej uczestników „Twórczej Terapii".

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" po raz szósty uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych- Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grup defaworyzowanych- Szeroko rozumiana integracja społeczna.

Różnorodność oraz interdyscyplinarny charakter działań w ramach projektu umożliwią zrealizowanie zakładanych celów oraz dostosowanie programu do indywidualnych możliwości uczestników. W trakcie realizacji projektu korzystać będziemy z innowacyjnych form pracy z uczestnikami, m.in. z interaktywnych warsztatów, akcji happeningowych, pedagogiki zabawy.

Informacja o projekcie: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/sztuka-integruje-i-otwiera/

W ramach projektu „Twórcza terapia” realizowane będą następujące działania:

  • Zajęcia arteterapeutyczne w formie cyklicznych warsztatów

Uczestnicy "Twórczej terapii" odwiedzili tworzących podczas 26 - godzinnego Maratonu Artystycznego

  • Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej

Przed zajęciami: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/sztuka-rozwija-i-czy/

W trakcie zajęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/szkolenia-warsztaty/w-poszukiwaniu-rod-a/

Galerie zdjęć:

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - I dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-i-dzien/

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - II dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-ii-dzien/

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - III dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-iii-dzien/

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - IV dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-iv-dzien/

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - V dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-v-dzien/

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej - VI dzień: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/letnia-szko-a-edukacji-artystycznej-vi-dzien/

Film z zajęć:

http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37339/btab/106/Default.aspx

  • Międzynarodowy Plener Artystyczny "Impresje"

Film z Pleneru: http://eswiatowid.pl/Aktualno%C5%9Bci/tabid/158/ItemId/37597/btab/106/Default.aspx

  • VII Ogólnopolski Konkurs Kompozycje

Ogłoszenie konkursu: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/vii-ogolnopolski-konkurs-kompozycje/

  • XIV Ogólnopolski Konkurs Ceramiony

Ogłoszenie konkursu: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/xiv-ogolnopolski-konkurs-ceramiony/

  • 7. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Tegoroczne Międzynarodowe Spotkania Artystyczne odbędą się w dniach 20 - 23 listopada. Spotkania są istotnym etapem włączania osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo. W organizację Międzynarodowych Spotkań Artystycznych angażujemy liczne grono wolontariuszy, czołowe media, placówki kulturalno-oświatowe z kraju i zagranicy, a także elbląską społeczność.

----

W ramach projektu Twórcza terapia 16 maja młodzież z grupy teatralnej, działającej w „Światowidzie” oraz osoby niepełnosprawne, uczestniczące w zajęciach w ramach projektu „Twórcza terapia” pojechały do Gdańska, aby wziąć udział w Festiwalu Akcept. Festiwal zaczął się 16 maja, tego dnia  zaprezentowała się Grupa Deja Vu, kolejnego dnia publiczność Festiwalu  mogła obejrzeć performance „Przenikanie”.

Arykuł o wyjeździe: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/odciski-i-przenikanie-w-gdansku/

Linki do materiałów filmowych z Festiwalu:

http://www.youtube.com/watch?v=i0TuQVvewTUhttp://www.youtube.com/watch?v=dFy1LSM4qew

Galeria zdjęć: http://swiatowid.elblag.pl/pl/galerie/festiwal-akcept-2013/

Patronat Honorowy nad 7. Międzynarodowymi Spotkaniami Artystycznymi objął Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Edukacja - priorytet Edukacja kulturalna, środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz własnych.

Zapisz się do newslettera