Przetarg nieograniczony

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego nr MD-1/2013 na "Dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby CSE SWIATOWID". Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Cyfrowe Warmia i Mazury" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, niezbędne do opracowania i złożenia oferty.

UWAGA:

W dniu 25.02.2013r. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

 

Załącznik nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

1.pkt A/II.1 Komputer stacjonarny z 2 monitorami – 1 szt.

w punkcie „Oprogramowanie symulujące dynamikę cieczy” zmiana zapisu pierwszego odnośnika na: „musi umożliwiać renderowanie realistycznie wyglądających scen/animacji z wykorzystaniem cieczy i obiektów o bardzo małej gęstości (np. kropla wody, fale na morzu,  rzeka),”

2.pkt A/III.4 Ekran – 1 szt.

w punkcie „Wymiary powierzchni projekcyjnej” zmiana zapisu drugiego odnośnika na: „szerokość nie mniejsza niż 190 cm i nie większa niż 200 cm”, 

3.pkt A/IV.1 Komputer przenośny – 1 szt.

w punkcie „Matryca” zmiana zapisu w trzecim odnośniku na: „- o rozdzielczości min. 1600x900 pikseli.  

4.pkt B/9 Szafa rack – 1 szt.

zmiana opisu na:

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Klasa produktu

Szafa rack

Parametry

Szafa rack 19 cali co najmniej 22U, dostęp do zamontowanych podzespołów wewnątrz szafy z każdej strony (otwierane drzwi z przodu i z tyłu, zdejmowane panele boczne), możliwość montażu panelu wentylacyjnego. Przednie i tylne drzwi blaszane perforowane, boki z blachy pełnej

Minimalna głębokość: 1000mm

Minimalna szerokość: 750mm

Wyposażenie

Skręcany szkielet szafy (kompletny), drzwi przednie i tylne, wyposażone w zamek min. trzypunktowy z uchwytem wychylnym zamykany na klucz, dach standardowy z otworami kablowymi, panel podłogowy (podłoga techniczna) z przepustem szczotkowym  na kable, przepust szczotkowy do kabli montowany w tylnej części szafy, panel z wentylatorami, termostat (zamykający), minimum 1 patch panel 24 portowy (kat. 5e), co najmniej 2 organizery do kabli (prowadnice poziome) 1U, półka montowana w szafie 19cali, co najmniej jedna listwa dystrybucyjna zasilania 1U, z minimum 10 gniazdami wyjściowymi IEC 320 C13, cokół (przód łącznik perforowany lub wysuwana rama pomocnicza, tył łącznik z przepustem szczotkowym, boczne łączniki perforowane lub pełne, narożniki cokołu) – możliwość zdejmowania łączników przy obciążonej szafie, listwa i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu, 20 szt. uchwytów kablowych 44x66 do mocowania na belkach nośnych szafy (prowadzenie kabli w pionie).

2 metrowych przewodów połączeniowych typu patchcord kategorii 5e (minimum 10 szt. koloru czerwonego, minimum 10 szt. koloru niebieskiego, minimum 10 szt.  koloru żółtego, minimum 10 szt. koloru zielonego, minimum 10 szt.  koloru czarnego, minimum 10 szt. koloru szarego), metrowy przewód połączeniowy typu patchcord kategorii 5e (minimum 10 szt. koloru czerwonego, minimum 10 szt. koloru niebieskiego, minimum 10 szt. koloru żółtego, minimum 10 szt. koloru zielonego, minimum 10 szt.  koloru czarnego, minimum 10 szt. koloru szarego)

Inne

Stopki regulacyjne umożliwiające łatwe wypoziomowanie szafy, elementy mocujące wyposażenie szafy (śruby) – ilość do pełnego wyposażenia szafy w zależności od wysokości U

Gwarancja

Minimum rok gwarancji

Całość w jednym kolorze.

Szafa ma zostać zmontowana i wyposażona u Zamawiającego.

5.pkt B/10 Program do backupu – 1 szt.

zmiana opisu na:

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Klasa produktu

Program do kopii zapasowej

Właściwości

Oprogramowanie do tworzenia, odtwarzania i zarządzania kopiami zapasowymi – licencja pełna, nieograniczona czasowo, pozwalająca na instalację jednego media serwera na systemie Windows Server.

Licencja musi obejmować wykonywanie kopii zapasowych (backup) ze środowiska zwirtualizowanego VMware.

Wymagany minimum 1 rok ochrony aktualizacji i wsparcia technicznego.

Oprogramowanie przeznaczone do tworzenia, odtwarzania i zarządzania kopiami zapasowymi serwerów pracujących w środowisku Microsoft Windows i Linux.

Oprogramowanie musi prawidłowo pracować  pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Server. Tworzenie backupów i przywracanie kompletnych maszyn wirtualnych, systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych, plików/folderów.

Wymagany backup maszyn wirtualnych bez użycia agentów. Konsola administracyjna.

Ochrona systemów operacyjnych, platform, aplikacji i baz danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Odzyskiwanie całego systemu na tym samym lub innym sprzęcie.

Konwersja kopii zapasowych do maszyn wirtualnych (P2V i B2V).

Restore Wizard.

Validator Maszyn Wirtualnych.

Powiadomienia - poprzez wiadomości e-mail lub SMS w momencie wystąpienia alarmu. 

Obsługa SMTP authentication.

Zintegrowane usuwanie skutków awarii. 

Zintegrowane funkcje przywracania systemu w trybie „bare-metal restore” i „bezsprzętowego” usuwania skutków awarii.

Funkcjonalność backup to disk.

Inne

Razem z programem do kopii zapasowej muszą być dostarczone agenty min. 6 szt. dla systemu Windows Serwer,

Program musi być kompatybilny z istniejącym w CSE Światowid

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia” w wersji 1.1 (tekst jednolity po zmianach z dnia 25.02.2013r.) – plik: MD_1_2013_zal_6_opis_przedm_zam_wersja1_1.

UWAGA 2:

W dniu 26.02.2013r. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

 

Załącznik nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

 1. pkt B/1 Serwery – 3 szt.

w punkcie „Wsparcie dla systemów operacyjnych” zmiana zapisu na:

„Jest wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server, SUSE

LINUX SLES 11 SP1, Red Hat Enterprise Linux 5.7 oraz 6.1, Oracle Linux 5.7 oraz 6.1, Oracle Solaris 10 i 11, Oracle VM 3.0.2 oraz 3.1”

 2. pkt A/II.1 Komputer stacjonarny z 2 monitorami – 1szt. usuwa się punkt "Oprogramowanie symulujące dynamikę cieczy" o brzmieniu:

Oprogramowanie symulujące dynamikę cieczy

-          musi umożliwiać renderowanie realistycznie wyglądających scen/animacji z wykorzystaniem cieczy i obiektów o bardzo małej gęstości (np. kropla wody, fale na morzu,  rzeka),

-          program dostarczony w postaci kompatybilnej z oprogramowaniem do obróbki i tworzenia grafiki 3D wtyczki (plug-in) lub w postaci niezależnej aplikacji kompatybilnej z dostarczonym oprogramowaniem do obróbki i tworzenia grafiki 3D,

-          nowa licencja.

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia” w wersji 1.2 (tekst jednolity po zmianach z dnia 26.02.2013r.) – plik: MD_1_2013_zal_6_opis_przedm_zam_wersja1_2.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SPRZĘTU DO DIGITALIZACJI, SERWERÓW ORAZ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWID W ELBLĄGU" (NR ZAM. MD-1/2013)

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu informuje, że jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach  zamówienia zostały wybrane oferty:

1)  w części A: oferty nr 6 złożonej przez Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg na kwotę brutto: 375.404,61 zł (100 pkt.)

2)  w części B: oferty nr 4 złożonej przez Sunnet Sp. z o.o., ul. Kraśnięta 119, 80-177 Gdańsk na kwotę brutto: 365.860,79 zł (100 pkt.)

3) w części C: oferty nr 1 złożonej przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław na kwotę brutto: 91.819,50 zł (100 pkt.)

Wyżej wymienione oferty są w poszczególnych częściach najkorzystniejszymi spośród niepodlegających odrzuceniu, uzyskały największą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.02.2013r. do godz. 12.00 wpłynęło 8 ofert częściowych:

I. na realizację części A:

1) oferta nr 2 - PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Robotnicza 181c, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części A za kwotę 504.182,26 zł brutto

2) oferta nr 5 - K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge, ul. Hetmańska 3K, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części A za kwotę 398.950,50 zł brutto

3) oferta nr 6 - Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części A za kwotę 375.404,61 zł brutto

II. na realizację części B:

1) oferta nr 3 - PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Robotnicza 181c, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części B za kwotę 425.454,64 zł brutto

2) oferta nr 4 - Sunnet Sp. z o.o., ul. Kraśnięta 119, 80-177 Gdańsk - oferta częściowa na realizację  części B za kwotę 365.860,79 zł brutto

3) oferta nr 7 - Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części B za kwotę 485.850,00 zł brutto

III. na realizację części C:

1) oferta nr 1 - PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – oferta częściowa na realizację  części C za kwotę 91.819,50 zł brutto

2) oferta nr 8 - Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg - oferta częściowa na realizację  części C za kwotę 145.140,00 zł brutto

W wyniku analizy ofert poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

Numer  oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

Cena – 100%

Razem liczba punktów

CZĘŚĆ A

2

PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Robotnicza 181c, 82-300 Elbląg

74,46

74,46

5

K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge, ul. Hetmańska 3K, 82-300 Elbląg

94,10

94,10

6

Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg

100

100

CZĘŚĆ B

3

PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, ul. Robotnicza 181c, 82-300 Elbląg

85,99

85,99

4

Sunnet Sp. z o.o., ul. Kraśnięta 119, 80-177 Gdańsk

100

100

7

Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg

75,30

75,30

CZĘŚĆ C

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

100

100

8

Technologie Informatyczne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa, Filia Elbląg, ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg

63,26

63,26

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  MD_1_2013_SIWZ

  pobierz
 • doc

  MD_1_2013_zal_1_formularz_ofertowy

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_2_osw_art_22_pzp

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_4_osw_os_fiz_art_24_pzp

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_2A_osw_art_25_pzp

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_3_osw_art_24_pzp

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_5_wzor_umowy

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_6_opis_przedm_zam

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_ogłoszenie

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_6_opis_przedm_zam_wersja1_1.pdf

  pobierz
 • pdf

  MD_1_2013_zal_6_opis_przedm_zam_wersja1_2

  pobierz

Zapisz się do newslettera