Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Inżynier Kontraktu

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania TUTAJ.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Wykaz dokumentyacji projektowej

  pobierz
 • pdf

  Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie wykonawcy dot. warunków udziału

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie dot. wykluczenia

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

  pobierz
 • doc

  Wykaz usług

  pobierz
 • doc

  Wykaz osób

  pobierz
 • pdf

  Oświadczenie dot. usług

  pobierz
 • doc

  Oferta

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie dot. kryterium oceny ofert

  pobierz
 • pdf

  Wzór umowy

  pobierz
 • doc

  Zobowiązanie podmiotu

  pobierz

Zapisz się do newslettera