O swobodzie działalności gospodarczej

O najbardziej palących problemach polskich przedsiębiorców - choć nie tylko- rozmawiano podczas Forum Debaty Publicznej, jakie odbyło się wczoraj (poniedziałek) w centrum kultury „Światowid".

  Forum Debaty Publicznej rozpoczął apel wiceprezes Stowarzyszenia „Jantar" - Magdaleny Czarnockiej - o oddawanie głosów na projekt „Wsi spokojna, wsi wesoła". Zgromadzeni biznesmeni, politycy i dziennikarze oddali sms-owy głos na projekt skierowany do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, którego autorem jest „Jantar" (na zdjęciu wiceprezes zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Gdańskiej Maciej Dobrzyniecki oddaje głos na projekt).

  W dyskusji, zorganizowanej przez Business Centre Club i CKiWM „Światowid", przedsiębiorcy kładli nacisk na problemy dotyczące ich bezpośrednio - utrudnianie rejestracji firm, sprawy podatkowe, czy biurokrację, także jako zagrożenie korupcji. Zwracano również uwagę na problemy związane z sądem gospodarczym, w którym przedłużające się rozprawy sądowe często powodują rozpad firm.

 Sporo miejsca w dyskusji poświęcono właśnie biurokracji - parlamentarzyści wyjaśniali mechanizm podejmowania decyzji. Poseł Witold Gintowt - Dziewałtowski przedstawił statystyki zatrudnienia w sektorze publicznym, a Tadeusz Naguszewski powiedział, że Polska zajmuje 114 pozycję w świecie pod względem łatwości zakładania firm.

   Oprócz omówienia swobody działalności gospodarczej pojawił się też wątek problemów lokalnych i pytania, które skierowane powinny być raczej do włodarzy miasta. Podjęto jednak rozmowę na temat planów poprzedniego rządu w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej - dyskutowano przede wszystkim o warunkach ekonomiczno-prawnych.

- Widać potrzebę organizowania takich spotkań różnych środowisk - mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CKiWM „Światowid". - Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z BCC, które wyraziło chęć uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu.

Unikano rozmów politycznych, bo - jak podkreśla Antoni Czyżyk - FDP ma być miejscem dyskusji o sprawach obywateli.

Na zakończenie, trwającego prawie dwie godziny spotkania, BCC przekazało posłom i senatorom wyniki ankiety wskazujące na problemy w kilku dziedzinach życia społecznego i poprosiło o analizę kierunków działań mających poprawić sytuację polityczną i gospodarczą na starcie nowego rządu.

Zobacz również

Zapisz się do newslettera