Wyniki konkursów plastycznego i fotograficznego

10 listopada rozstrzygnięto konkursy plastyczny i fotograficzny, pt. „Taniec jest wokół nas". Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - 23 listopada o godz. 18.00 w holu głównym CSE „Światowid".

Konkurs plastyczny - „Taniec jest wokół nas"

Komisja: - Agnieszka Ochmańska - artysta-plastyk, pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Matki Teresy z Kalkuty - Sławomir Zawistowski - artysta-plastyk, pracuje w Domu Kultury Zakrzewo - Patrycja Pieprzak - plastyk z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

nagrody główne:  Anna Ziółkowska - 10 lat (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid") Ilona Lech - 12 lat (Świetlica w Przezmarku) Agata Orzechowska - 11 lat (Miejski Dom Kultury) Alicja Jurewicz - 11 lat (Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu) Kaja Minkiewicz - 8 lat (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid")

- uczniowie gimnazjów:

nagroda główna: Natalia Płatkowska - 15 lat (Świetlica w Przezmarku) wyróżnienie: Natalia Konopko - 13 lat (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid")

Konkurs fotograficzny - „Taniec jest wokół nas"

Komisja: Piotr Kajmer - fotograf, pracuje w „Dzienniku Elbląskim" Ewa Bednarska-Siwilewicz - artysta-plastyk, instruktor CSE „Światowid" Magdalena Czarnocka - kierownik Gabinetu Dyrektora CSE "Światowid", autorka projektu „Taniec z Mistrzami - Warmia i Mazury zapraszają"

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Wpłynęło na niego kilkadziesiąt prac.

- do 18 lat: I miejsce: Magdalena Skórka II miejsce: Katarzyna Tomczyńska III miejsce: Daria Andryszczyk

- powyżej 18 lat: I miejsce: Dawid Rysicki II miejsce: Arkadiusz Ławrynowicz III miejsce: Wojciech Sikut

Konkursy były częścią projektu Taniec z Mistrzami - Warmia i Mazury zapraszają...", który ma na celu promocję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup" jako wizytówki turystycznej Warmii i Mazur. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.

Anna Kleina

Zobacz również

Zapisz się do newslettera