Zamówienie publiczne na usługę transportową

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblagu zaprasza do składania ofert na usługę transportową realizowaną w ramach projektu "Szkoła młodych geniuszy".

Projekt „Szkoła młodych geniuszy” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie wykonawcy

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie dot. wykluczenia

  pobierz
 • doc

  Formularz oferty cz. A

  pobierz
 • doc

  Formularz oferty cz. B

  pobierz
 • doc

  Formularz oferty cz. C

  pobierz
 • doc

  Formularz oferty cz. D

  pobierz
 • doc

  Formularz cenowy cz. A

  pobierz
 • doc

  Formularz cenowy cz. B

  pobierz
 • doc

  Formularz cenowy cz. C

  pobierz
 • doc

  Formularz cenowy cz. D

  pobierz
 • doc

  Oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej

  pobierz
 • pdf

  Wzór umowy

  pobierz

Zapisz się do newslettera