Przetarg nieograniczony na dostawę foteli kinowych wraz z podkonstrukcją na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę foteli kinowych wraz z podkonstrukcją na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.4.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.UWAGA 1 (02.09.2020)Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 02.09.2020 r. zmiany SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 09.09.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 09.09.2020 r. godz. 11:00).Informacja o zmianie SIWZ wraz z załącznikami została opublikowana poniżej (w plikach do pobrania).Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 2 (09.09.2020)Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia oferty złożonej w przetargu nieograniczonym NP.261.4.2020 (plik do pobrania poniżej).UWAGA 3 (29.10.2020)Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.4.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zał.

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 2A – Oświadczenie warunki udziału

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczenie

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 7 – Formularz OFERTA

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 8 – Formularz cenowy

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 9 – Wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  Informacja o zmianie SIWZ (1) - 02.09.2020 r.

  pobierz
 • pdf

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY

  pobierz
 • docx

  Załącznik nr 6 - Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp- ZAMIENNE

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zam. BZP - 02.09.2020 r.

  pobierz
 • pdf

  Protokół sesji otwarcia ofert

  pobierz
 • pdf

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  pobierz

Zapisz się do newslettera