PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.2.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.2.2018).

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania  TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (17.01.2018)Zmiana SIWZ nr 1 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 2 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 1 do SIWZ 23.01.2018).

 UWAGA 3 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 24.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 2 do SIWZ 24.01.2018).

 UWAGA 4 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 3 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 5 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 4 do SIWZ 25.01.2018).

 UWAGA 6 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 26.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 5 do SIWZ 26.01.2018).

 UWAGA 7 (31.01.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 29.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi. (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 6 do SIWZ 29.01.2018).

 UWAGA 8 (31.01.2018)Zmiana do SIWZ nr 2, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2018 r.  oraz załącznik do SIWZ nr [B-5 zamienny] Plan pracy CSE na rok 2018 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 9 (01.02.2018)Zmiana SIWZ nr 3 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 10Zamawiający informuje o zmianie załącznika [B-2.4] Projekt konstrukcyjny. Informacja o zmianie SIWZ nr 4 do pobrania w plikach poniżej. Załącznik [B-2.4 ZAMIENNY] Projekt konstrukcyjny do pobrania TUTAJ.

UWAGA 11Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść oraz udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018)

UWAGA 12 (08.02.2018)Zmiana SIWZ nr 5 do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 13 (08.02.2018)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

 UWAGA 14 (14.02.2018)Zmiana do SIWZ nr 6 (zmiana terminu składania ofert) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.02.2018 r.  do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 15 (16.02.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 30.01.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (dotyczy pytań 1-5; do pobrania poniżej plik pn. Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz. 2)

UWAGA 16 (16.02.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje jego treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018)

UWAGA 17 (16.02.2018)Zamawiający informuje, że w dniu 12.02.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi (do pobrania poniżej plik pn. Pytania 9 do SIWZ 12.02.2018)

UWAGA 18 (16.02.2018)Zamawiający informuje o uzupełnieniu SIWZ o Załącznik [B-6] Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia (do pobrania w plikach poniżej), a także o zmianie załączników: [B-2.5] Projekt instalacji elektrycznych, [B-2.6] Projekt instalacji niskoprądowych, [B-2.9] Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji. Załączniki [B-2.5 ZAMIENNY], [B.2.6 ZAMIENNY] oraz [B-2.9 ZAMIENNY] do pobrania TUTAJ.Zmiana SIWZ nr 7 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 16.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 19 (20.02.2018)Zmiana SIWZ nr 8 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 20Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 21Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr NP.261.2.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania w plikach poniżej.

 

Pliki do pobrania

 • pdf

  Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

  pobierz
 • pdf

  SIWZ

  pobierz
 • doc

  A1 formularz oferta

  pobierz
 • doc

  Załącznik 1 do A1 (formularza ofety)

  pobierz
 • xls

  A2 formularz cenowy

  pobierz
 • doc

  A3 oświadczenie - warunki udziału

  pobierz
 • doc

  A4 oświadczenie - wykluczenie

  pobierz
 • docx

  A5 zobowiązanie podmiotu

  pobierz
 • docx

  A6 oświadczenie - grupa kapitałowa

  pobierz
 • doc

  A7 wykaz robót

  pobierz
 • docx

  A8 wykaz osób

  pobierz
 • docx

  A9 oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt. 2

  pobierz
 • pdf

  A10 wzór umowy

  pobierz
 • pdf

  B5 plan pracy CSE na 2018

  pobierz
 • pdf

  Zmiana SIWZ nr 1

  pobierz
 • pdf

  Pytania 1 do SIWZ 23.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 2 do SIWZ 24.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 3 do SIWZ 25.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 4 do SIWZ 25.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 5 do SIWZ 26.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 6 do SIWZ 29.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 2

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 31.01.2018

  pobierz
 • pdf

  B5 zamienny - plan pracy CSE na rok 2018

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 3

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 4

  pobierz
 • pdf

  Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 5

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.02.2018

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.02.2018 r.

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 6

  pobierz
 • pdf

  Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 cz.2

  pobierz
 • pdf

  Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (1,3)

  pobierz
 • pdf

  Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (2)

  pobierz
 • pdf

  Pytania 7 do SIWZ 30.01.2018 (4-5)

  pobierz
 • pdf

  Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018

  pobierz
 • pdf

  Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - schemat VRF

  pobierz
 • pdf

  Pytania 8 do SIWZ 31.01.2018 - parametry

  pobierz
 • pdf

  Pytania 9 do SIWZ 12.02.2018

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 7

  pobierz
 • pdf

  B-6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówienia

  pobierz
 • pdf

  Zmiana do SIWZ nr 8

  pobierz
 • pdf

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.02.2018 r.

  pobierz
 • pdf

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  pobierz
 • pdf

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  pobierz

Zapisz się do newslettera